1. Đặng Thị Mỹ Bình - Chủ tịch công đoàn

2. Nguyễn Thị Thủy Nguyên - Phó chủ tịch công đoàn trưởng ban nữ công