Sunday, 05/12/2021 - 00:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Lãng

Sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng Dạy học ở trường THCS Yên Lãng’’

Tăng cường công tác quản lý về mọi mặt như nề nếp học sinh, ý thức thực hiện qui định, nội qui của cơ quan cũng như các qui định của ngành, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại nhà trường.

Nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Từ đó phát triển tốt hơn về phẩm chất, về năng lực, hài hóa  giữa đức, trí, thể mỹ, phát huy cao nhất tiềm năng cá nhân.

* Mục đích của giải pháp:

Tăng cường công tác quản lý về mọi mặt như nề nếp học sinh, ý thức thực hiện qui định, nội qui của cơ quan cũng như các qui định của ngành, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại nhà trường.

Nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Từ đó phát triển tốt hơn về phẩm chất, về năng lực, hài hóa  giữa đức, trí, thể mỹ, phát huy cao nhất tiềm năng cá nhân. .

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Tích cực thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Sử dụng triệt để quyền tự chủ của trường, xây dựng kế hoạch dạy học mở, trên cơ sở phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT, phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở vật của Nhà trường, định hướng của Phòng, Sở.

Giúp giáo viên tiếp cận gần hơn với chương trình mới, chủ động và sẵn sàng cho thay sách và thực hiện đổi mới chương trình GDPT.

Giúp học sinh hứng thú hơn với các  hoạt động học tập, rèn luyện giúp nâng cao năng lực, phẩm chất của HS.

Khắc phục phân nào những nguyên nhân tồn tại và yếu kém phần thực trạng đã biết nêu trên bằng thực hiện một sồ giải pháp tích cực sát với thực tế đơn vị từng bước nâng cao chất lượng dạy học.

* Nội dung Giải pháp chỉ đạo, quản lý nâng cao chất lượng Dạy học:

Trong những năm học gần đầy để bắt nhịp với chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động lớn như : "Hai không", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Qua thực hiện các cuộc vận động này đã làm thay đổi khá nhiều về chất lượng giáo dục.

1. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về  nâng cao chất lượng Dạy học  để phát triển toàn diện và hoạt động giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng dự thi vào THPT:

Đầu năm học BGH tổ chức các hội nghị chuyên môn đầu năm, các phiên họp Hội đồng sư phạm, chuyên đề đổi mới nâng cao chất lượng Dạy học nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới các thành viên trong nhà trường, giúp CBGV hiểu hơn hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường chính là chất lượng dạy học, ngoài ra đó còn là chất lượng hoạt động trải nghiệm của HS và chất lượng hoạt động tự học, tự giáo dục của HS. Qua các hội nghị, tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của các thành viên trong HĐSP và của toàn xã hội, gắn kết mọi thành viên trong nhà trường, mọi lực lượng trong và ngoài trường cùng tham gia nâng cao chất lượng Dạy học của nhà trường.

Để làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng Dạy học, BGH cần cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho mọi người cùng thấy được sự cần thiết và lợi ích của việc đổi mới phương pháp GD theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục cho cán bộ quản lí (CBQL), GV, HS và phụ huynh HS, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng Dạy học trong tình hình mới. Giải pháp này sẽ từng bước khắc phục tình trạng “mục tiêu phát triển toàn diện” chưa hiểu và thực hiện đúng.

Nhà trường thường xuyên tổ chức trao đổi về việc đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp nâng cao chất lượng Dạy học. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, bố trí các tiết dạy minh họa để tìm ra được cách thức tổ chức dạy học phù hợp nhất với thực tế của trường: trong năm các tổ chuyên môn đã tổ chức được 95 tiết dạy minh họa về nâng cao chất lượng dạy học của GV. Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức trao đổi về kinh nghiệm trong tổ chức lớp học, giao GVCN kết hợp với CMHS tổ chức cho HS nâng cao chất lượng tự học.

2. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học. Tập huấn mở chuyên đề bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động dạy học cho CBQL và giáo viên.

Đối với BGH nhà trường trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành, cần xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học sát với tình hình thực tế của đơn vị, huy động triệt để các nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động dạy học,

Đối với GV trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, của tổ chuyên môn, cần xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học sát với tình hình thực tế của từng lớp, từng đối tượng HS, trong đó chú ý tới vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát triển năng lực HS, hướng dẫn HS tự học trừng bước thay đổi nhận thức, cách học từ đó nâng cao chất lượng bộ môn mình đảm nhiệm.

Là giai đoạn chuẩn bị tâm thế cho mọi thành viên trong nhà trường sẵn sàng và có đủ khả năng để thực hiện việc đổi mới cách thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học..

Đầu năm học BGH tìm hiểu, rà soát và phân loại các nhóm đối tượng: nhóm có kinh nghiệm tổ chức  hoạt động dạy học; nhóm thiếu tích cực đổi mới. Hiệu trưởng: Thành lập nhóm cốt cán có kinh nghiệm, có uy tín và có khả năng sẽ làm cho việc tổ chức nâng cao chất lượng dạy học dễ thành công hơn.

Nhà trường xây dựng giải pháp chung nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học, yêu cầu các tổ nghiên cứu, đánh giá thực trạng đơn vị, thực trạng của tổ chuyên môn, cùng thông nhất lên kế hoạch tổ chức các chuyên đề cấp trường, cấp cụm, xây dựng các nội dung cần tập huấn cần triển khai trong năm học, giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm chuyên môn tổ chức triên khai.

Trong năm nhà trường giao các tổ chuyên môn tổ chức được 15 chuyên đề cấp trường, một chuyên đề cấp cụm về nâng cao chất lượng dạy học, kết hợp giáo dục kỹ năng mềm, giáo dục phương pháp tự học, tự giáo dục. Các chuyên đề do nhà trường tổ chức thể hiện rõ mục tiêu nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho CBQL và giáo viên như chuyên đề: “Giải pháp Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán 7” tháng 9/2020, “Giải pháp Nâng cao chất lượng dạy học môn Anh 8” tháng 9/2020; “Giải pháp Nâng cao chất lượng dạy học môn Văn 9” tháng 9/2020; “Giải pháp Nâng cao chất lượng thực hiện kiến thức liên môn Nhóm môn Địa – Sử - GDCD” tháng 11/2020; “Giải pháp phân luồng đối tượng HS trong lớp và tổ chức giờ dạy chính khóa hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng dạy học” tháng 11/2020;  Phối hợi với trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức chuyên đề “Nâng cao kết quả của HS dự thi vào THPT năm học 2021-2022” tháng 3/2021.

3. Giải pháp về công tác chỉ đạo, quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học.

Nhà trường giao quyền tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch dạy học, kế hoạch nâng cao chất lượng Dạy học trên cơ sở kế hoạch của ngành, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng Dạy học của mình trước đơn vị.

Đối với đội ngũ giáo viên, nhà trường xác định cần bồi dưỡng cho đội ngũ về đổi mới tư duy, chú trọng tới trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo phương pháp giảng dạy, hệ thống hóa lại kiến thức, kỹ năng liên quan đến các bài học tích hợp trên cơ sở phát triển các năng lực nền tảng như: dạy học phân hóa, tích hợp; đánh giá năng lực học sinh, năng lực ngoại ngữ, tin học và các năng lực tổ chức các hoạt động học tập của học sinh để giải quyết những vấn đề của đời sống thực; thực hiện bài tập, thí nghiệm với các phương pháp dạy học nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh hay các sinh hoạt tập thể, hỗ trợ học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng hướng nghiệp cho học sinh,...

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn, giáo viên, nhân viên, học sinh; chủ động triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới sáng tạo trong dạy học của nhà trường theo kế hoạch của Phòng GD, Sở GDĐT và lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương và nhà trường.

Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn, kế hoạch cá nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn khi thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.

- Tổ nhóm chuyên môn chủ động triển khai kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng dạy học học theo lộ trình kế hoạch của nhà trường.

- Chủ động xây dựng kế hoạch của tổ/nhóm chuyên môn, đôn đốc giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân, dự đoán những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn và chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện nâng cao chất lượng dạy học.

- CBGV đẩy mạnh việc tự làm đồ dùng thiết bị dạy học, học liệu điện tử môn học trong thực hiện nâng cao chất lượng dạy học.

- Giáo viên trược tiếp giảng dạy chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, chuẩn bị giáo án theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, dự đoán những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn nghệp vụ khi thực hiện nâng cao chất lượng dạy học.

- Nhà trường quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc ra đề coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh đảm bảo thực chất khách quan trung thực, công bằng. Đổi mới công tác đánh giá hoạt động giáo dục toàn diện, bao gồm đổi mới trong đánh giá giảng dạy của GV theo chủ đề tích hợp, đánh giá việc tổ chức thực hiện một chủ đề hoạt động trải nghiệm của GV và đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện. Xây dựng bộ tiêu chuẩn gồm nhiều chỉ số liên quan đến đầu vào, quá trình và đầu ra của hoạt động giáo dục toàn diện; Chỉ đạo giáo viên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Bên cạnh đó CBGV thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm; GV thực hiện nghiêm túc cam kết chất lượng của mỗi bộ môn, mỗi lớp học và đầu ra của nhà trường; xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng giáo dục, không đăng ký chất lượng giáo dục một cách hình thức. Các tổ, nhóm chuyên môn cần xây dựng kế hoạch dạy học đáp ứng tốt việc phát triển năng lực của HS, phân loại từng đối tượng; xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, động viên, khuyến khích việc dạy và học ngoại ngữ.

4. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo lối tự học, tự giáo dục của học sinh

Tự giáo dục là hoạt động có mục đích, có ý thức của cá nhân hướng vào việc xây dựng, hoàn thiện những phẩm chất nhân cách của mình theo đúng chuẩn mực xã hội. Vì vậy, tự giáo dục có cơ sở là tự đánh giá, hay nói cách khác trình độ phát triển của tự đánh giá là điều kiện quan trọng của tự giáo dục. Tự học là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ, (so sánh, quan sát, phân tích, tổng hợp,...) cùng các phẩm chất của mình, cả động cơ, tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan (như trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, không ngại khó,...) để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình.

Nghị quyết số 29-NQ/TW đã khẳng định: “Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo điều kiện để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực”. Đồng thời, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra, đòi hỏi sự đóng góp của mọi giới năng động hơn, tự lập, tự do, tự học, tự nghiên cứu, tự tiến bộ, tự động viên, nhất là óc sáng tạo.

Để từng bước cụ thể hóa nghị quyết số 29-NQ/TW, ngay từ đầu năm học BGH đã xây dựng KH giáo dục nhà trường trong đó tập trung triển khai và tìm giải pháp để giúp HS tự học, tự giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của từng em.

Yêu cầu giáo viên bộ môn giao nhiệm vụ cho HS ngoài giờ học chính khóa có thể theo nội dung từng bài học có thể theo chủ đề, có thể kết hợp với GV bộ môn khác để HS nhận những nhiệm vụ học tập, tự giáo dục với chủ đề liên môn. Giải pháp này thật sự phát huy được hiệu quả khi toàn trường phải đối mặt với kỳ nghỉ dịch (tháng 2,và tháng 5 năm 2021) vừa qua. Nó giúp cho HS toàn trường vẫn cơ bản dữ được nề nếp học tập khi nghỉ dịch bởi quá trình học tập trước đó các em đã được thầy cô hướng dẫn, rèn cho các em cách tự học, tự giáo dục, cụ thể hơn: Qua các nhóm Zalo các lớp theo yêu cầu của BGH, Gv bộ môn giao nhiệm vụ học tập, ôn tập, bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi, các em đều tiếp nhận và tự giác thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ học tập trả bai cho thầy cô đầy đủ. Kết quả này càng cho thấy việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo lối tự học, tự giáo dục của học sinh có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Dạy học.

5.  Giải pháp xây dựng nề nếp, kỷ cương trong hoạt động giảng dạy của giáo viên.

Xây dựng quy chế chuyên môn trong nhà trường. Quy chế chuyên môn trong nhà trường là một trong những công cụ để đánh giá quá trình lao động của người giáo viên. Việc thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong nhà trường của giáo viên là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác giảng dạy.

- Trên cơ sở: căn cứ điều lệ trường THCS; căn cứ văn bản chỉ đao của lãnh đạo Phòng GD&ĐT và căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Hiệu trưởng xây dựng quy chế chuyên môn trong nhà trường như quy định về đạo đức, tác phong sư phạm, tác phong của nhà giáo, quy định giờ ra vào lớp, quy định về hồ sơ sổ sách, lịch trình duyệt các kế hoạch. Giáo viên soạn giảng đủ môn, đủ tiết, số tiết dự giờ trên tuần (rút kinh nghiệm,dự giờ để đánh giá), số lần tham gia sinh hoạt chuyên môn.duy trì sĩ số lớp…

- Phát động phong trào Thi đua Dạy tốt-Học tốt, tiến hành bàn giao số lượng, chất lượng (cụ thể từng đối tượng học sinh về lực học, về sở trường, về cá tính của học sinh…) của lớp dưới lên lớp trên để giáo viên mới có cơ sở xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đăng kí chỉ tiêu phấn đấu, xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch nâng cao chất lượng Dạy học.

- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn phát động phong trào “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. qua đó vận động giáo viên chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường.

6. Giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện.

Nhận thức được rằng trong bối cảnh giáo dục theo hướng xã hội hóa thì sự phối hợp này rất quan trọng.

- Vời ban giám hiệu nhà trường: Thông qua các phiên họp CMHS thường kỳ đầu năm, cuối kỳ, qua tin nhắn Smas thống nhất cùng CMHS, tuyên truyền nhận thức của CMHS về các giải pháp phối hợp nâng cao nâng cao chất lượng Dạy học, kết quả sự đồng thuận, nhất trí cao của CMHS là nền tảng quan trọng cho các giải pháp khác của nhà trường đối với hoạt động nâng cao chất lượng Dạy học.

- GVCN thông qua sổ liên lạc điện tử, thông qua các phiên họp CMHS của lớp, thông qua các hình thức trao đổi khác giúp cho công tác phối hợp giữa nhà trường với CMHS luôn chặt chẽ từ đó việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung, nâng cao nâng cao chất lượng Dạy học nói riêng của nhà trường ngày càng hiệu quả.

7. Giải pháp giải pháp đầu tư, quản lí và khai thác cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học, thiết bị trường học phục vụ cho hoạt động giáo dục toàn diện.

Để có Cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ tốt cho hoạt động nâng cao chất lượng Dạy học, Nhà trường đã tiến hành các giải pháp sau:

- Tổ chức rà soát sửa chữa, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng thiết bị dạy học, học liệu điện tử… Tham mưu với Phòng giáo dục mua bổ sung thiết bị thí nghiệm còn thiếu, đã hư hỏng.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để đảm bảo CSVC, thiết bị dạy học khi thực hiện các giái pháp nâng cao chất lượng Dạy học.

- Có kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên công việc để kịp thời phát hiện những khó khăn và có biện pháp giải pháp xử lý hiệu quả khi phát sinh; tổng hợp các ý kiến của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên để điều chỉnh, khắc phục, định hướng kịp thời.

Bảy giải pháp trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau trong đó, giải pháp Nâng cao nhận thức, hiểu biết về  nâng cao chất lượng Dạy học  để phát triển toàn diện và hoạt động giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng dự thi vào THPT cho CBQL, GV, HS và CMHS là quan trọng nhất và là nền tảng cho các giải pháp khác; Giải pháp xây dựng nề nếp, kỷ cương trong hoạt động giảng dạy của giáo viên luôn luôn gắn kết với Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học. Tập huấn mở chuyên đề bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động dạy học cho CBQL và giáo viên; giải pháp đầu tư, khai thác cơ sở vật chất hiệu quả và phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là những giải pháp đảm bảo điều kiện để việc hoạt động nâng cao chất lượng dạy học có chất lượng. Từ kết quả của việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức tốt và kết hợp hài hòa các giải pháp trên của Nhà trường đã giúp cho học sinh năm học 2020-2021 phát triển tốt hơn về phẩm chất, về năng lực, hài hóa  giữa đức, trí, thể mỹ, phát huy cao nhất tiềm năng cá nhân và đặc biệt chất lượng dạy học của Nhà trường được nâng lên rõ rệt.

                                                                                                                                Tác giả: Phạm Ngọc Lưu

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 46
Tháng 12 : 270
Năm 2021 : 18.889